Polityka prywatności

 1. DEFINICJE

  1. Administrator – Mobile Medical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [02-593] przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86.

  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej, podobnej technologii.

  3. Polityka – niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności.

  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora po adresem: www.corporatewellness.pl

  6. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

  1. W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także zbiera informacje o aktywności Klienta w Sklepie. W poniższych punktach opisane zostały szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Klienta.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

  2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje adres poczty e-mail oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

   1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych dodatkowych – podstawa prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

   2. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych nieobowiązkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

   3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

   4. w celu identyfikacji nadawcy oraz zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawa prawna przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do obsługi zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b)

   5. statystycznych i analitycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta,

   6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mający na celu ochronę jego praw.

   7. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – za zgodą Klienta.

   8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamy kontekstowej – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   9. Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą przetwarzać dane osobowe Klientów, w tym dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych Klientów obejmuje również profilowanie.

   10. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną jest zgoda na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

  1. Złożenie zamówienia przez Klienta Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest nieobligatoryjne.

 3. FORMULARZE KONTAKTOWE

  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może także podać inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest nieobowiązkowe.

 4. MARKETING I NEWSLETTER

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

   1. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa),

   2. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),

   3. kierowaniu powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter) lub web push za zgodą, którą Klient w każdym czasie może wycofać,

   4. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Poprzez automatyczne przetwarzanie danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania.

  3. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe.

  4. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie osobom, które podały w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi dostarczania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

 5. PORTALE SPOLECZNOŚCIOWE

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu i poprzez te profile informowanie Klientów o aktywnościach Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług, czy produktów. Podstawa prawna przetwarzania jest prawny interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 6. COOKIES

  1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

   1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Sklep. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Sklepu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie, itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu jest możliwe zapamiętanie danych do logowania, dzięki czemu Klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka oraz dostosowują treści strony do zainteresowań Klienta. Pliki te umożliwiają zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia jego rozwijanie zgodnie z preferencjami Klientów.

   2. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki lub każdorazowo po skorzystaniu ze Sklepu usunąć z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Stosowanie wspomnianych ograniczeń w zapisywaniu plików cookies przez Klienta może spowodować utrudnienie bądź uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.

   3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Sklepu.

   4. W ramach Sklepu zbierane są informacje o geolokalizacji, tj. Administrator może weryfikować z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie.

  2. COOKIES SERWISOWE

   1. Administrator wykorzystuje cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Klientom Sklepu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet, itp.). Pliki cookies serwisowe obejmują:

    1. pliki cookies z danym wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.: user input cookies),

    2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),

    3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (ang. user centric security cookies),

    4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta na czas trwania sesji (ang. iser interface customization cookies),

    5. pliki służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej – analityki danych – cookies Google Analytics, czyli pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu. Google nie wykorzystuje zbieranych danych do identyfikacji Klientów, a także nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.)

  3. COOKIES MARKETINGOWE

   1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, np. w przypadku kierowania do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta. Wykorzystanie tych plików wymaga uzyskania zgody Klienta Sklepu. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia do czasu zakończenia wykonywania umowy lub wycofania wyrażonej zgody (gdy podstawa przetwarzania danych Klienta jest zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą tego wymagać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 8. UPRAWNIENIA KLIENTA

  1. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

  2. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody, można ja wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem: biuro@corporate-wellness.pl.

  3. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także w innych przypadkach – np. w związku z realizacja celów analitycznych i statystycznych).

 9. ODBIORCY DANYCH

   1. Poziom ochrony danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, dlatego Administrator przekazuje dane osobowe poza ten obszar tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

 10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator dochowuje wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych dzięki stosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były poprawnie przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, bezpiecznie przechowywane.

  2. W celu lepszego zabezpieczenia konta Klienta rekomendowane jest:

   1. Stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

   2. Zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu i hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.

   3. Wylogowanie się z serwisu po każdej zakończonej sesji.

   4. Korzystanie z programów ochrony antywirusowej, w tym regularne skanowanie dysków.

 11. DANE KONTAKTOWE

  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@corporate-wellnes.pl lub adres korespondencyjny:

                                Mobile Medical Services Sp. z o.o.

                                     Plac Europejski 3/223

                                        00-844 Warszawa

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Niniejszy dokument Polityki Prywatności jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.